Náš tím

Marika, Lenka a Hanka

Mgr. Hanka Hudcovičová Lukšů

V Žiline som sa spolupodieľala na založení kultúrnych priestorov Stanica Žilina-Záriečie a Nová synagóga, kde sa dlhodobo venujem oblastiam spojeným s deťmi, rodinami a školami. Silno vnímam fakt, že ak chceme smerovať k slušnej spoločnosti, nevyhnutnosťou je zdravé formovanie detí v kvalitných školách. Dobrá základná škola je pre mňa prirodzeným prostredím, kde sa s nadšením objavuje a dopestováva hodnota každého dieťaťa a deti samé tieto hodnoty spoznávajú u seba aj medzi sebou navzájom. Verím tomu, že Tramtária je takouto školou.

Mgr. Marika Balušíková

Už počas prvých rokov štúdia učiteľstva som pochopila, že na vysokej škole sa svojmu remeslu nenaučím. Šokovou terapiou sa stalo pátranie po všakovakých i alternatívnych metódach vzdelávania. Prvé cenné skúsenosti mi ponúkla stáž na Vzdelávacom inštitúte v Prahe a prax na školách na Slovensku a v Čechách. Inšpiráciu som čerpala zo spolupráce na projektoch environmentálneho rozvoja na školách a globálneho vzdelávania. Po piatich rokoch ma zvedavosť a potreba posunúť si komfortnú zónu priviedla do lesného klubu Tramtária. Vyšlo to a je mi potešením, že v tom môžem pokračovať i v komunitnej škole. V rámci stredajšieho prírodovedného bloku nás s deťmi čaká okrem odkrývania tajov prírody aj iné pátranie – po stopách, ktoré na tejto planéte zanechávame my sami.

Bc. Marta Cibulková

Šport a pohyb ma sprevádzal od detstva. A preto ma to prirodzene ťahalo aj k aktívnemu pracovnému životu. Vrhla som sa na vzdelávanie v tejto oblasti, absolvovala som viaceré trénerské kurzy a školenia. Spomeniem len základné: masér, tréner plávania, inštruktor kreatívnych cvičení s deťmi, ktoré odštartovali moju prácu, lebo vzdelávanie v oblasti zdravia a pohybových aktivít s deťmi sa mi zapáčilo a pokračovalo v ďalších vzdelávacích aktivitách: Zdravé nôžky, Cvičenie podľa DNS, Jóga pre deti.. 🙂 Vždy ma lákala a napĺňala  práca s deťmi a preto sa mi spojenie detí a športu stalo osudové. Začínala som ako inštruktorka plávania popri externom štúdiu v odbore sociálny pedagóg. Potom som prešla aj na súš a začala viesť cvičenia rodičov s deťmi a pohybovú prípravu detí, čomu sa venujem dodnes. A neskôr, keď som začala pociťovať väčšiu potrebu spojenia s prírodou, ma to zavialo do lesného klubu Tramtária a o rok neskôr aj do komunitnej školy Tramtária, kde sa realizujem ako učiteľka TV. Tramtária je miesto, kde som sa našla, kde sa môžeme vzájomne s deťmi rozvíjať a spolu tešiť 🙂

Ing. Lenka Hrúzová

Vyštudovala som Fakultu ekológie a environmentalistiky, TU vo Zvolene, no už počas školy som sa venovala aktivitám, ktoré úzko súviseli s deťmi. Neskôr som sa environmentálnej výchove venovala v rámci aktivít občianskeho združenia PRALES.

Keď sa narodil môj syn a dozvedela som sa prvé informácie o lesných škôlkach/kluboch, vedela som, že takú škôlku by som chcela aj pre svojho syna. Preto som sa v roku 2015 stala spoluzakladateľkou lesného klubu Tramtária. Ako deti z Tramtárie rástli, pocítili sme túžbu založiť okrem škôlky aj komunitnú školu, čo sa podarilo v roku 2018. V oboch Tramtáriách plním úlohu koordinátorky a čiastočne aj učiteľky.