Praktické info

Zápis na školský rok 2021/2022

AKTUÁLNE: Zapísať dieťa do komunitnej školy Tramtária je možné vyplnením a poslaním tejto PRIHLÁŠKY. Na voľné miesto sa môžete informovať: info@skolatramtaria.eu, 0944 404 352.

Náš rozvrh

Deti prichádzajú do školy medzi 7:30-8:00.

Vyučovanie začíname spoločným ranným kruhom o 8:30. Doobedie pozostáva – v závislosti od učiteľa dňa a jeho špecializácie a aktuálnych potrieb triedy – z angličtiny, matematiky, slovenčiny, tematického vyučovania, prírodovedného bloku, telesnej alebo výtvarnej výchovy. Poobedná hodina pozostáva z aplikačných úloh a práce na individuálnych projektoch.

Vyučovanie je počas celého dňa popretkávané prestávkami, počas ktorých majú deti dostatok času na voľnú hru, pobyt vonku a vzájomnú interakciu.

Škola zatvára svoje brány o 16:30.

Kde nás nájdete

Komunitná škola Tramtária sídli v budove Ekocentra v areáli Paľovej búdy v blízkosti lesoparku a Žilinskej univerzity.


Bezprostredná blízkosť prírody nám dáva možnosť tráviť mimo budovy školy mnoho času. Učenie sa vonku je bežnou súčasťou a vítaným obohatením každodenného vyučovania.

Kontakt

Ak máte záujem o viac informácií, alebo by ste sa radi prišli k nám pozrieť osobne, neváhajte a ozvite sa nám. Radi zodpovieme vaše otázky mailom na info@skolatramtaria.eu alebo telefonicky na 0944 404 352.