Úvod

Komunitná škola Tramtária

FELIX PRICHÁDZA DO ŽILINY! 🎉

Budúci školský rok 2021/2022 otvára nová SZŠ Felix Žilina svoju náruč pre deti 2 – 4. ročníka základnej školy.

Momentálne zostáva už len pár posledných voľných miest do 2. ročníka.

Zapísať dieťa na školský rok 2021/2022 a ďalšie je možné vyplnením a poslaním tejto PRIHLÁŠKY.


KOMUNITNÁ ŠKOLA TRAMTÁRIA

Zapísať dieťa na ďalší školský rok 2021/2022 je možné vyplnením a poslaním tejto PRIHLÁŠKY.

O voľných miestach sa môžete informovať na info@skolatramtaria.eu alebo telefonicky: 0944 404 352.

2% DANE PRE TRAMTÁRIU

Ako je dobrým zvykom, aj tento rok môžete ovplyvniť, kde skončia 2% z vašich daní. A ako je dobrým zvykom, aj tento rok môžu skončiť u nás – v škôlke a škole Tramtária. Každoročne tiež organizujeme letné tábory a zastrešujeme fungovanie žilinského Edupointu, ktorý pripravuje vzdelávacie workshopy pre učiteľov. To všetko sú aktivity, ktoré môžete vašimi 2% z daní podporiť. Ďakujeme! ?

Názov: Komunitné vzdelávanie „Kalimba“
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42432545
Sídlo: Rosina 952, 013 22 Rosina

 

Milí návštevníci, vitajte!

Otvorili sme v septembri 2018 a fungujeme ako skupina pre rodiny s deťmi v domácom vzdelávaní. Vo vyučovaní aplikujeme inovatívne vzdelávacie postupy a súčasné trendy. Pracujeme s vekovo zmiešanou skupinou a usilujeme sa o vytváranie rešpektujúceho prostredia s možnosťami individuálneho prístupu. Za hlavné poslanie vzdelávania považujeme pomáhať žiakom žiť šťastný život teraz aj v budúcnosti.

Učíme sa formou tematického a projektového vyučovania, pri ktorom sa zameriavame na rozvíjanie kognitívnych aj osobnostných kompetencií. Sledujeme aktuálne trendy vo vzdelávaní, z ktorých si vytvárame vlastnú praktickú metodiku.

 • malá skupina detí, individuálny prístup
 • medzipredmetová prepojenosť
 • vyučovanie matematiky Hejného metódou
 • integrované vyučovanie angličtiny s dôrazom na sebadôveru, odvahu komunikovať v cudzom jazyku a prirodzenú výslovnosť
 • písanie písmom Comenia Script

Popri tom samozrejme sledujeme kvalitu vzdelávania detí vo vzdelávacích oblastiach podľa štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP).

Kladieme tiež veľký dôraz na tieto oblasti:

 • vzťahy, sociálny, emocionálny a osobnostný rozvoj
 • rešpektujúce prostredie, vzájomná dôvera dieťa-dieťa a dieťa-pedagóg
 • podporovanie vnútornej motivácie detí a chuti spoznávať svet
 • spolupráca namiesto neprimeranej súťaživosti
 • učenie sa v prírode
 • vekovo zmiešaný kolektív
 • vzdelávanie pre budúcnosť, rozvoj kritického myslenia

Fotky z aktuálneho života školy Tramtária nájdete na našom Facebooku a Instagrame.

Zriaďovateľ študijnej skupiny: Komunitné vzdelávanie „Kalimba“
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Hrúzová, 0944 404 352, info@skolatramtaria.eu
Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.„Tramtária sa rozrastá“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ MESTOM ŽILINA

„Tramtária sa rozrastá“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ MESTOM ŽILINA
Ďakujeme!
websupport.sk/
Vlastný virtuálny server od 8,77 € od WebSupport.sk