Náš tím

Janka, Jakub a Dano na malofatranskom výšľape.

PhDr. Jana Buteková

Vzdelávanie seba aj druhých je mojou celoživotnou vášňou. Preto som sa dala na štúdium učiteľstva a následne absolvovala niekoľko vzdelávacích kurzov – Montessori kurz v Slovenskej asociácii Montessori, alebo kurz Hejného metódy vyučovania matematiky, ktorý mi učaroval natoľko, že Hejného metódu aj lektorujem. Škola Tramtária je pre mňa splnený sen – vytvoriť pre deti inovatívnu školu s príjemnou atmosférou a zároveň v nej realizovať svoj potenciál. 

Mgr. Jakub Kaprál

Som vyštudovaný lingvista (obor anglistika-amerikanistika na Karlovej univerzite v Prahe) a jazzový bubeník v jednej osobe. Po siedmich rokoch života v Prahe ma späť do rodného mesta prilákala vízia založenia žilinskej komunitnej školy. Vo vzdelávaní sa pohybujem niekoľko rokov, ale to pravé orechové prišlo až teraz. Snažím sa podnecovať prirodzenú zvedavosť detí, viesť ich k samostatnosti a zároveň vzájomnej spolupráci.

Mgr. Marika Balušíková

Už počas prvých rokov štúdia učiteľstva som pochopila, že na vysokej škole sa svojmu remeslu nenaučím. Šokovou terapiou sa stalo pátranie po všakovakých i alternatívnych metódach vzdelávania. Prvé cenné skúsenosti mi ponúkla stáž na Vzdelávacom inštitúte v Prahe a prax na školách na Slovensku a v Čechách. Inšpiráciu som čerpala zo spolupráce na projektoch environmentálneho rozvoja na školách a globálneho vzdelávania. Po piatich rokoch ma zvedavosť a potreba posunúť si komfortnú zónu priviedla do lesného klubu Tramtária. Vyšlo to a je mi potešením, že v tom môžem pokračovať i v komunitnej škole. V rámci pondelkového prírodovedného bloku nás s deťmi čaká okrem odkrývania tajov prírody aj iné pátranie – po stopách, ktoré na tejto planéte zanechávame my sami.

Mgr. Hanka Hudcovičová Lukšů

V Žiline som sa spolupodieľala na založení kultúrnych priestorov Stanica Žilina-Záriečie a Nová synagóga, kde sa dlhodobo venujem oblastiam spojeným s deťmi, rodinami a školami. Silno vnímam fakt, že ak chceme smerovať k slušnej spoločnosti, nevyhnutnosťou je zdravé formovanie detí v kvalitných školách. Dobrá základná škola je pre mňa prirodzeným prostredím, kde sa s nadšením objavuje a dopestováva hodnota každého dieťaťa a deti samé tieto hodnoty spoznávajú u seba aj medzi sebou navzájom. Verím tomu, že Tramtária je takouto školou.