Náš tím

Janka, Jakub a Dano na malofatranskom výšľape.

PhDr. Jana Buteková

Vzdelávanie seba aj druhých je mojou celoživotnou vášňou. Preto som sa dala na štúdium učiteľstva a následne absolvovala niekoľko vzdelávacích kurzov – Montessori kurz v Slovenskej asociácii Montessori, alebo kurz Hejného metódy vyučovania matematiky, ktorý mi učaroval natoľko, že Hejného metódu aj lektorujem. Tieto metódy, a aj svoje vlastné, praktizujem s deťmi z Lesného klubu Tramtária. Škola Tramtária je pre mňa splnený sen – vytvoriť pre deti inovatívnu školu s príjemnou atmosférou a zároveň v nej realizovať svoj potenciál. 

Mgr. Jakub Kaprál

Som vyštudovaný lingvista (obor anglistika-amerikanistika na Karlovej univerzite v Prahe) a jazzový bubeník v jednej osobe. Po siedmich rokoch života v Prahe ma späť do rodného mesta prilákala vízia založenia žilinskej komunitnej školy. Vo vzdelávaní sa pohybujem niekoľko rokov, ale to pravé orechové prišlo až teraz. Od septembra 2018 som hlavným učiteľom našej prvej študijnej skupiny.

Mgr. Dano Pokorný

Od učenia lyžovania v lyžiarskej škole, cez terénnu prácu s ľuďmi s postihnutím, cez výučbu fyziky a matematiky na gymnáziu a cez vedenie detí zo sociálne slabého prostredia, som sa stále plavil smerom k najkrajšej z pedagogík – učeniu ako spokojne žiť. O toto sa momentálne snažím v Lesnom klube Tramtária, v resocializačnom zariadení pre závislých Manus. a Škola Tramtária je pokračovaním plavby.

Mgr. Hanka Hudcovičová Lukšů

V Žiline som sa spolupodieľala na založení kultúrnych priestorov Stanica Žilina-Záriečie a Nová synagóga, kde sa dlhodobo venujem oblastiam spojeným s deťmi, rodinami a školami. Silno vnímam fakt, že ak chceme smerovať k slušnej spoločnosti, nevyhnutnosťou je zdravé formovanie detí v kvalitných školách. Dobrá základná škola je pre mňa prirodzeným prostredím, kde sa s nadšením objavuje a dopestováva hodnota každého dieťaťa a deti samé tieto hodnoty spoznávajú u seba aj medzi sebou navzájom. Verím tomu, že Tramtária je takouto školou.