Náš tím

Janka, Jakub a Dano na malofatranskom výšľape.

PhDr. Jana Buteková

Vzdelávanie seba aj druhých je mojou celoživotnou vášňou. Preto som sa dala na štúdium učiteľstva a následne absolvovala niekoľko vzdelávacích kurzov – Montessori kurz v Slovenskej asociácii Montessori, alebo kurz Hejného metódy vyučovania matematiky, ktorý mi učaroval natoľko, že Hejného metódu aj lektorujem. Škola Tramtária je pre mňa splnený sen – vytvoriť pre deti inovatívnu školu s príjemnou atmosférou a zároveň v nej realizovať svoj potenciál. 

Mgr. Jakub Kaprál

Po siedmich rokoch života v Prahe ma späť do rodného mesta prilákala vízia založenia žilinskej komunitnej školy. Študoval som lingvistiku (obor anglistika-amerikanistika na Karlovej univerzite v Prahe) a jazzovú hudbu. Vo vzdelávaní sa pohybujem niekoľko rokov. Mojím cieľom je podnecovať prirodzenú zvedavosť detí, viesť ich k samostatnosti a zároveň vzájomnej spolupráci.

Mgr. Marika Balušíková

Už počas prvých rokov štúdia učiteľstva som pochopila, že na vysokej škole sa svojmu remeslu nenaučím. Šokovou terapiou sa stalo pátranie po všakovakých i alternatívnych metódach vzdelávania. Prvé cenné skúsenosti mi ponúkla stáž na Vzdelávacom inštitúte v Prahe a prax na školách na Slovensku a v Čechách. Inšpiráciu som čerpala zo spolupráce na projektoch environmentálneho rozvoja na školách a globálneho vzdelávania. Po piatich rokoch ma zvedavosť a potreba posunúť si komfortnú zónu priviedla do lesného klubu Tramtária. Vyšlo to a je mi potešením, že v tom môžem pokračovať i v komunitnej škole. V rámci pondelkového prírodovedného bloku nás s deťmi čaká okrem odkrývania tajov prírody aj iné pátranie – po stopách, ktoré na tejto planéte zanechávame my sami.

Mgr. Hanka Hudcovičová Lukšů

V Žiline som sa spolupodieľala na založení kultúrnych priestorov Stanica Žilina-Záriečie a Nová synagóga, kde sa dlhodobo venujem oblastiam spojeným s deťmi, rodinami a školami. Silno vnímam fakt, že ak chceme smerovať k slušnej spoločnosti, nevyhnutnosťou je zdravé formovanie detí v kvalitných školách. Dobrá základná škola je pre mňa prirodzeným prostredím, kde sa s nadšením objavuje a dopestováva hodnota každého dieťaťa a deti samé tieto hodnoty spoznávajú u seba aj medzi sebou navzájom. Verím tomu, že Tramtária je takouto školou.

Bc. Marta Cibulková

Šport a pohyb ma sprevádzal od detstva. A preto ma to prirodzene ťahalo aj k aktívnemu pracovnému životu. Vrhla som sa na vzdelávanie v tejto oblasti, absolvovala som viaceré trénerské kurzy a školenia. Spomeniem len základné: masér, tréner plávania, inštruktor kreatívnych cvičení s deťmi, ktoré odštartovali moju prácu, lebo vzdelávanie v oblasti zdravia a pohybových aktivít s deťmi sa mi zapáčilo a pokračovalo v ďalších vzdelávacích aktivitách: Zdravé nôžky, Cvičenie podľa DNS, Jóga pre deti.. 🙂 Vždy ma lákala a napĺňala  práca s deťmi a preto sa mi spojenie detí a športu stalo osudové. Začínala som ako inštruktorka plávania popri externom štúdiu v odbore sociálny pedagóg. Potom som prešla aj na súš a začala viesť cvičenia rodičov s deťmi a pohybovú prípravu detí, čomu sa venujem dodnes. A neskôr, keď som začala pociťovať väčšiu potrebu spojenia s prírodou, ma to zavialo do lesného klubu Tramtária a o rok neskôr aj do komunitnej školy Tramtária, ako učitel TV. Tramtária je miesto, kde som sa našla, kde sa môžeme vzájomne s deťmi rozvíjať a spolu tešiť 🙂