Úvod

Komunitná škola Tramtária

Budúci školský rok 2021/2022 otvára komunitná škola Tramtária svoju náruč pre deti 1-4. ročníka základnej školy. V stredu 3. marca o 17:00 chystáme pre záujemcov online informačné stretnutie, nezabudnite si zaznačiť do kalendárov. Tešíme sa na vás!

Odkaz na facebookovú udalosť:
https://www.facebook.com/events/122425619790073/

Zapísať dieťa do komunitnej školy Tramtária na ďalší školský rok 2021/2022 a ďalšie je možné vyplnením a poslaním tejto PRIHLÁŠKY. O voľných miestach sa môžete informovať na info@skolatramtaria.eu alebo telefonicky: 0907 694 985

Milí návštevníci, vitajte!

Otvorili sme v septembri 2018 a fungujeme ako skupina pre rodiny s deťmi v domácom vzdelávaní. Vo vyučovaní aplikujeme inovatívne vzdelávacie postupy a súčasné trendy. Pracujeme s vekovo zmiešanou skupinou a usilujeme sa o vytváranie rešpektujúceho prostredia s možnosťami individuálneho prístupu. Za hlavné poslanie vzdelávania považujeme pomáhať žiakom žiť šťastný život teraz aj v budúcnosti.

Učíme sa formou tematického a projektového vyučovania, pri ktorom sa zameriavame na rozvíjanie kognitívnych aj osobnostných kompetencií. Sledujeme aktuálne trendy vo vzdelávaní, z ktorých si vytvárame vlastnú praktickú metodiku.

 • malá skupina detí, individuálny prístup
 • medzipredmetová prepojenosť
 • vyučovanie matematiky Hejného metódou
 • integrované vyučovanie angličtiny s dôrazom na sebadôveru, odvahu komunikovať v cudzom jazyku a prirodzenú výslovnosť
 • písanie písmom Comenia Script

Popri tom samozrejme sledujeme kvalitu vzdelávania detí vo vzdelávacích oblastiach podľa štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP).

Kladieme tiež veľký dôraz na tieto oblasti:

 • vzťahy, sociálny, emocionálny a osobnostný rozvoj
 • rešpektujúce prostredie, vzájomná dôvera dieťa-dieťa a dieťa-pedagóg
 • podporovanie vnútornej motivácie detí a chuti spoznávať svet
 • spolupráca namiesto neprimeranej súťaživosti
 • učenie sa v prírode
 • vekovo zmiešaný kolektív
 • vzdelávanie pre budúcnosť, rozvoj kritického myslenia

Fotky z aktuálneho života školy Tramtária nájdete na našom Facebooku a Instagrame.

Zriaďovateľ študijnej skupiny: OZ Komunitné vzdelávanie „Kalimba“
Kontaktná osoba: PhDr. Jana Buteková, 0907 694 985, info@skolatramtaria.eu
Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.„Tramtária sa rozrastá“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ MESTOM ŽILINA

„Tramtária sa rozrastá“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ MESTOM ŽILINA
Ďakujeme!
Vlastný virtuálny server od 8,77 € od WebSupport.sk