Úvod

Komunitná škola Tramtária

V nadchádzajúcom školskom roku 2019/2020 prijímame do našej školy maximálne 10 prvákov a druhákov zapísaných na domácom vzdelávaní na celotýždňovú dochádzku.

AKTUÁLNE: Zapísať dieťa do komunitnej školy Tramtária je možné vyplnením a poslaním tejto PRIHLÁŠKY najneskôr do 15. marca 2018.

Milí návštevníci, vitajte!

V školskom roku 2018/2019 sme otvorili prvú žilinskú komunitnú školu Tramtária. Na vyučovanie používame priestory v areáli Paľovej búdy (bývalé Ekocentrum Lesopark).

Ide o alternatívu k bežným školám – deti sú zapísané na domácom vzdelávaní, ale denne navštevujú štúdijnú skupinu, v ktorej sa učia formou tematického a projektového vyučovania zameraného na rozvoj kognitívnych aj osobnostných kompetencií.

Tramtária je komunitná škola s modernou metodikou:

 • menšia skupina 10 detí s individuálnym prístupom
 • medzipredmetová prepojenosť
 • tematické a projektové vyučovanie
 • výčba matematiky Hejného metódou
 • integrované vyučovanie angličtiny s dôrazom na sebadôveru, odvahu komunikovať v cudzom jazyku a prirodzenú výslovnosť
 • výčba písania písmom Comenia Script

Kľúčové je pre nás kvalitne vzdelávať deti vo vzdelávacích oblastiach podľa štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP). Okrem toho kladieme veľký dôraz na tieto oblasti:

 • vzťahy, sociálny, emocionálny a osobnostný rozvoj
 • rešpektujúce prostredie, vzájomná dôvera dieťa-dieťa a dieťa-pedagóg
 • podporovanie vnútornej motivácie detí a chuti spoznávať svet
 • spolupráca namiesto súťaživosti
 • učenie sa v prírode
 • vekovo zmiešaný kolektív
 • vzdelávanie pre budúcnosť, rozvoj kritického myslenia

Fotky z aktuálneho života školy Tramtária nájdete na našom Facebooku a Instagrame.

Zriaďovateľ študijnej skupiny: OZ Komunitné vzdelávanie „Kalimba“
Kontaktná osoba: PhDr. Jana Buteková, 0907 694 985, info@skolatramtaria.euProjekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.

Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk
Vlastný virtuálny server od 8,77 € od WebSupport.sk